Wees Gegroet Maria, Koningin des hemels

Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming
Donderdag 15 augustus om 11.00 uur een Plechtige Hoogmis in de O.L.V. Munsterkerk in Roermond
Hoofdcelebrant plebaan A. de Graaf Woutering m.m.v. het Munsterkerkkoor

Dagprogramma

10.15 uur Rozenkransgebed met de blijde geheimen

11.00 uur Hoogmis met zegening van de (zelf meegebrachte) “kroedwès”

12.30 uur Gelegenheid een speciale ‘Munsterkerklunch’ á €15,00
inclusief koffie/thee of frisdrank te gebruiken bij het ‘Munstercafé’

13.30 uur Rozenkransgebed met de geheimen van het licht

14.00 uur Orgelconcert met samenzang

14.30 uur Rozenkransgebed met de glorievolle geheimen

15.00 uur Gezongen Mariavespers.
Aansluitend lof en zegen met het Allerheiligste.