EMMAUS …op zoek naar jou

Zondag 21 april 2024 / 15:00U
BISSCHOPPELIJK COLLEGE BROEKHIN / BOB BOUMANSTRAAT 30 / ROERMOND
INLOOP VANAF 14:30U

Het dekenaat Roermond organiseert de musical Emmaüs. Deze musical wordt
opgevoerd door KOEMI; een internationale familie van kinderen, jongeren en
volwassenen, die op weg is met liederen en musicals tot eer van God. Meer
informatie over KOEMI is te vinden op: www.koemi.org

Deze musical voor jong en oud (van 0 tot 120 jaar) is een frisse en laagdrempelige
vertelling waarin de hele bijbelgeschiedenis passeert. Meer dan zestig jonge
mensen zingen, spelen en dansen deze prachtige musical. De voorstelling vindt
plaats in de Paastijd en biedt dus de gelegenheid om de prachtige verhalen uit de
bijbel eigentijds te beleven.

Via deze link zijn kaarten te bestellen. Let op: wacht daar niet te lang mee!
https://www.eventsforchrist.nl/order/emmaus
Als de kosten van deze voorstelling een belemmering vormen, neem dan contact op
met de eigen parochiepriester of met de organisatie van Koemi.
Van harte welkom!