Munsterkerk

O.L.V. Munsterkerk

Actuele mistijden

Van de O.L.V. Munsterkerk

Morgen
Eucharistieviering om 09.00 uur

Aanstaande donderdag
Eucharistieviering om 09.00 uur

Requiemmis om 11.00 uur

Aanstaande vrijdag
Eucharistieviering om 09.00 uur

Aanstaande zondag
Eucharistieviering om 10.00 uur
Bestel misintentie online  

Misintenties

Voor in de O.L.V. Munsterkerk

Zondag 19 mei 2024 om 10.00 uur

 • We hebben de voorbije week vanuit de Munsterkerk afscheid genomen van mevrouw Mia Den Elzen-Crompvoets (95 jaar).
 • Tot Eerherstel van het Heilig Hart van Jezus.
 • Voor het geestelijk welzijn van onze parochie, medeparochianen en ons bisdom.

Dinsdag 21 mei 2024 om 09.00 uur

 • Voor een bijzondere intentie.

Woensdag 22 mei 2024 om 09.00 uur

 • Voor de wereldvrede.

Donderdag 23 mei 2024 om 09.00 uur

 • Voor de zieken in ons Bisdom.

Donderdag 23 mei 2024 om 11.00 uur

 • Voor de zieken in ons Bisdom.

Vrijdag 24 mei 2024 om 09.00 uur

 • Uit dankbaarheid.
Uitvaart(en) van deze week
 • Mevrouw Mien Mooren-Peters (93 jaar).
Mededelingen
 • Op donderdag 23 mei 2024 om 11:00 wordt mevrouw Mien Mooren-Peters uitgeleide gedaan vanuit de Munsterkerk.
 • Op maandag 20 mei (2e Pinksterdag) zal de H. Mis om 09.00 uur in de Munsterkerk komen te vervallen en zal er om 11.30 uur een Hoogmis plaatsvinden in de kathedraal.
 • Gedurende de meimaand Mariamaand zal er iedere dinsdag om 19.00 uur een gezamenlijk rozenkrans gebed plaatsvinden in de Mariakapel van de H. Michaëlkerk in Herten.
 • Vrijdag 31 mei a.s. wordt er vanuit onze parochiefederatie een fietsbedevaart naar het bedevaartsoord van Onze Lieve Vrouw van Rust in Heppeneert georganiseerd. Aanmelden kan tot en met 20 mei via het parochiekantoor Herten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze parochiewebsite.
 • Op zaterdag 25 mei om 10.30 uur in de kathedraal zal de priesterwijding van diaken Jean Leonard Ratokiniaina plaatsvinden.

Openingstijden

Voor het publiek

Het hoofdportaal van de kerk is de hele dag geopend van 08.00 uur tot 17.00 uur voor het opsteken van kaarsen. Via (gesloten) glazen deuren kunnen bezoekers een blik in de kerk werpen. Daarnaast is de kerk zelf van april tot en met oktober dagelijks open van 14.00 uur tot 17.00 uur en in de wintermaanden (november t/m maart) alleen op zaterdag van 14.00 uur tot 17.00 uur en elke eerste zondag van de maand van 14.00 uur tot 17.00 uur.

Tijdens deze uren is ook hier het Christoffelgilde aanwezig om u welkom te heten. U kunt dan ook gebruik maken van een audiotour. Uiteraard is de kerk ook open voor, tijdens en tot kort na de vieringen.

Nieuws

Laatste nieuws uit de O.L.V. Munsterkerk

© Marcel Schoeber

Nadere informatie over de O.L.V. Munsterkerk en allerlei onderwerpen die met de O.L.V. Munsterkerk te maken hebben.

Geschiedenis kerk

De 13e eeuwse Munsterkerk - liggend in het eeuwenoude centrum van Roermond - wordt unaniem beschouwd als hèt pronkstuk van de laatromaanse bouwkunst in Nederland. De kerk is het enige overblijfsel van een abdij voor Cisterciënzer nonnen, gesticht in 1218 door Graaf Gerard IV van Gelre. De graaf hoopte met de abdij een belangrijke impuls te leveren aan de culturele en economische ontwikkeling van de stad, zodat Roermond kon uitgroeien tot de hoofdplaats van Opper-Gelre. Ook hield hij er rekening mee dat hij en zijn vrouw in de abdijkerk begraven zouden worden. Hun indrukwekkende graftombe is tot op de dag van vandaag te bewonderen onder de vieringkoepel.

Praalgraf

Het praalgraf in de Munsterkerk: een uniek monument Het graafschap, sedert 1339 hertogdom Gelder, omvatte het gebied dat tegenwoordig de provincie Gelderland is en daarnaast ook grote gedeelten van het huidige Midden- en Noord-Limburg en aangrenzend Duits gebied, met name de voormalige Kreisen Geldern en Erkelenz. Het hertogdom Gelder is in de Nederlandse geschiedschrijving vooral bekend geworden doordat dit gewest pas in 1543 door het verdrag van Venlo bij de Habsburgse Nederlanden van Karel V werd gevoegd. Tot 1543 had het zich tegen de Bourgondische en later Habsburgse annexatiepogingen weten te verzetten en hadden zijn inwoners onder eigen landsheren geleefd.