Kerkdiensten en misintenties

Munsterkerk

Donderdag 18 april  – Witte Donderdag – 19.00 uur:

Viering van het Laatste Avondmaal met voetwassing door mgr. Smeets

Met medewerking van het Kerkelijk Herenkoor Herten

Vrijdag 19 april – Goede Vrijdag – 9.00 uur :

geen H. Mis

Vrijdag 19 april – Goede Vrijdag – 19.00 uur:

kruisverering met mgr. Smeets

Met medewerking van de Schola Sancti Christofori

Zondag 21 april – Hoogfeest van Pasen – 10.00 uur:

zeswekendienst v.z. Johan Remkes

jaardienst v.z. mgr. Castermans en overl. ouders

voor overledenen van de familie van Frits en Sherry Erdkamp

v.z. pastoor Zef Vleeshouwers en overl. familieleden

v.z. heer en mevr. Elbert en Helena Gubbels-Driessen

v.z. André Cox en lev. en overl. van de familie

voor de lev. en overl. van de fam. Hovens

v.z. Huub Schreuders

v.z. Mia Ernst

Met medewerking van het Munsterkerkkoor.

Maandag 22 april – 2e Paasdag – 9.00 uur :

geen H. Mis

Dinsdag 23 april –  9.00 uur :

v.z. Toos Schoonenberg

Woensdag 24 april – 9.00 uur :

v.z. Sjef Oosterholt en lev. en overl. van de fam.

uit dankbaarheid, om het eeuwige geluk van een overl. goede vriend

Donderdag 25 april – 9.00 uur :

ter nagedachtenis aan Jan Kuijper

Vrijdag 26 april – 9.00 uur:

uit dankbaarheid en voor de zielerust van de heer en mevr. Brouns-Awrachowa

voor de wereldvrede

Kathedraal

Vrijdag 19 april  – Goede Vrijdag – 15.00 uur:

kruisweg met mgr. Smeets

Zaterdag 20 april – Paaswake – 21.30 uur:

Met medewerking van Schola Sancti Christofori en koperensemble Concordia Melick

Zondag 21 april – Hoogfeest van Pasen11.30 uur:

jaardienst v.z. Ton en Marij Smulders

v.z. Huub Schreuders

voor onze parochie, medeparochianen en ons bisdom

Maandag 22 april – 2e Paasdag – 11.30 uur:

jaardienst voor overl. heer en mevr. Martin en Ria Dieteren-Houbiers en voor de intenties van de fam. Dieteren-Houbiers

voor de lev. en overl. van de fam. Hovens

voor onze parochie, medeparochianen en ons bisdom

Met medewerking van Muziekensemble ’t Ketoene Dörp

Mededelingen:

  • Op 1e Paasdag is er alleen om 11.30 uur een H. Mis in de Kathedraal. Met medewerking van Muziekensemble ’t Ketoene Dörp.
  • Na afloop H. Mis deurcollecte voor onderhoud van deze mooie kerk.
  • Zondag 5 mei is er geen H. Mis in de Kathedraal vanwege Bevrijdingsfestival.

Zorgcentrum RCG

Zaterdag 20 april – 15.30 uur:

Paasviering

Michaëlkerk Herten

Donderdag 18 april – Witte Donderdag – 19.00 uur:

Witte Donderdagviering met voetwassing

Met medewerking van Jeugdkoor

Vrijdag 19 april – Goede Vrijdag – 15.00 uur:

Kruisweg speciaal voor de kinderen

Zaterdag 20 april – Paaswake – 21.00 uur:

v.z. Tonny Thomassen-van der Hoeven

Met medewerking van Kerkelijk Herenkoor en Kerkelijk Dameskoor

Zondag 21 april – Hoogfeest van Pasen – 10.00 uur:

jaardienst v.z. To, Maria, Jaques en Hubertus Janssen

Met medewerking van alle kerkkoren.

Aansluitend koffie/thee in zaaltje en voor de kinderen paaseitjes zoeken rondom de k

Zorgcentrum Herte

Donderdag 18 april – Witte Donderdag – 16.30 uur:

Witte Donderdag viering

Vrijdag 19 april – Goede Vrijdag – 15.00 uur:

Kruisweg

Zaterdag 20 april – Paaswake – 16.45 uur:

voor de dierbare overledenen van onze families en voor al onze zieken

Met medewerking van het Kerkelijk Dameskoor

Woensdag 24 april – 19.00 uur:

Woord- en communiedienst