Kerkdiensten en misintenties

Munsterkerk

Zondag 17 februari  – 10.00 uur:

zeswekendienst v.z. Mileen de Temmerman

v.z. Huub Schreuders

v.z. heer en mevr. Sillen-Segers

v.z. Mia Ernst

Maandag 18 februari  – 9.00 uur :

24e jaardienst v.z. Ivo Pavicic

ter ere van de H. Geest uit dankbaarheid

Dinsdag 19 februari  –  9.00 uur:

voor de wereldvrede

Woensdag 20 februari 9.00 uur:

uit dankbaarheid

Donderdag 21 februari   – 9.00 uur :

voor de zieken in onze parochie

Vrijdag 22 februari  –  9.00 uur :

jaardienst v.z. Maria Helena Peltzer

Kathedraal

Zaterdag 16 februari – 14.00 uur:

Light-time in Mariakoor

Zondag 10 februari  11.30 uur:

voor overl. mevr. Ria Dieteren-Houbiers bij gelegenheid van haar sterfdag

v.z. Huub Schreuders

voor onze parochie, medeparochianen en ons bisdom

Donderdag 21 februari   – 18.00 uur :

Night-fever in Mariakoor

Mededelingen:

  • Donderdag 21 februari 18.00u Nifht-fever in Mariakoor Kathedraal.
  • Zaterdag 23 februari 18.30u Kathedraal Vasteloavesmés. M.m.v. Sjtadsvasteloavesvereniging D’n Uul en Prinsekepel D’n Uul.
  • Zondag 24 februari 11.30u wordt de H. Mis in de Kathedraal opgeluisterd door het Venrays Mannenkoor.

Zorgcentrum RCG

Zaterdag 16 februari – 15.30 uur:

 Eucharistieviering

Michaëlkerk Herten

Zaterdag 16 februari  – 18.30 uur:

Vasteloavesmis
jaardienst voor overleden ouders Hannen-Janssen, kinderen en kleinkinderen

jaardienst v.z. Dré en Mia Janssen-Baur

Zondag 17 februari – 10.00 uur:

Presentatieviering Communicanten m.m.v. jongerenkoor

jaardienst v.z. Piërre Wolters

v.z. Tresie Henssen-Koonen vanwege haar verjaardag

jaardienst v.z. Annie Coolen-Dölle

jaardienst v.z. Lies Dölle-van Dantzig

voor een spoedig algeheel herstel van een zieke

Zorgcentrum Herte

Zaterdag 16 februari –  16.45 uur:

voor een spoedig algeheel herstel van een zieke

voor de dierbare overledenen van onze families en voor al onze zieken

Woensdag 20 februari – 19.00 uur:

woord- en communiedienst