Welkom!

Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt
met hemelse barmhartigheid.

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.

Gij schenkt uw gaven zevenvoud,
o hand die God ten zegen houdt,
o taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.

Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij ons geeft.

Verlos ons als de vijand woedt,
geef ons de vrede weer voorgoed.
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
geen ongeval ons leven schaadt.

Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
o Geest van beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan.

Deze prachtige hymne Veni Creator Spiritus wordt aangeheven tijdens de vespers op Pinksteren. In dit eeuwenoude lied zingen we over Gods Geest als de grote Trooster, vragen we dat ons hart vervuld wordt van barmhartigheid, bidden we om de onmisbare gave van liefde, noemen we de zevenvoudige gaven van de Geest, vragen we om bescherming en om leiding. De melodie is prachtig, meeslepend, goed mee te zingen en klinkt velen vertrouwd in de oren. Maar zoals dat met veel in ons geloof gaat: Men moet er niet teveel over praten, men moet het Dóen om de kracht ervan te mogen ervaren.

Daarom: Doe mee met de vespers van Pinksteren!

Waar? In het hoogkoor van de kathedraal, te bereiken via het Mariakoor. Neemt u plaats in de koorbanken het dichtst bij het altaar en de bisschopszetel.

Hoe laat? 16.00 uur, zoals op alle zon- en feestdagen.

Hoe lang? Een klein half uur. Boekjes worden uitgereikt en de melodieën van de psalmodie (de wijze waarop psalmen worden gezongen) zijn zeer toegankelijk.

U beleeft dan mee in eenvoudige vorm de klassieke koordienst zoals deze op sommige feestelijke dagen door de kanunniken van het kathedraal kapittel wordt verricht, bijvoorbeeld in de avond van het Hoogfeest van de Kerkwijding van onze kathedraal op 3 september. De koordienst is georiënteerd in de richting van het unieke en oeroude Dalheimer Kruis in een ruimte (het hoogkoor) waar normaliter geen rondleidingen worden gegeven en waar enkele bijzondere schilderijen hangen (o.a. van een directe leerling of collega van de beroemde 16e eeuwse schilder Jan van Scorel en in diens stijl uitgevoerd).

Daarom: Sluit u aan bij de vaste ploeg van de zgn. koorgezellen (chorisocii, de groep van relatief jongere mensen die het koorgebed actief beleven en dragen)
en beleef dit Pinksteren op unieke wijze mee vanuit de hymne Veni Creator Spiritus. Gun uzelf deze mooie ervaring die u zal optillen uit de dagelijkse beslommeringen en in staat zal zijn u te inspireren! Mooi orgelspel qua begeleiding en opluistering bovendien.

Zalig Pinksteren gewenst!

Alexander de Graaf Woutering
kanunnik van de kathedraal