Update met verdere versoepelingen van coronaprotocol in R.K. Kerk

De Nederlandse bisschoppen komen voor de Rooms-Katholieke Kerk met een update van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ die ingaat op zaterdag 26 juni. In de update wordt een aantal versoepelingen aangekondigd. Nu er weer meer kan en mag in de maatschappij als het gaat om corona, zien de bisschoppen ook mogelijkheden om de maatregelen voor de R.-K. Kerk aan te passen. Lees meer

© Marco van 't Klooster / Kerk en IT

Plebaan-deken Alexander de Graaf Woutering benoemd tot kanunnik

Plebaan-deken Alexander de Graaf Woutering van Roermond is door bisschop Harrie Smeets benoemd tot lid van het Kathedraal Kapittel van het bisdom Roermond. Het kapittel is het belangrijkste adviesorgaan van een bisschop. De leden worden kanunniken genoemd.

De in Roermond geboren Lic. R.A. de Graaf Woutering (56) werd in 1990 tot priester gewijd. Sindsdien heeft hij diverse functies als kapelaan, pastoor en deken vervuld in diverse parochies in de regio Horst en Venray. Ook is hij sinds 1998 actief als aalmoezenier van sociale werken in het bisdom Roermond. Sinds september vorig jaar is De Graaf Woutering plebaan-deken van Roermond. Dat wil zeggen dat hij pastoor is van de bisschopskerk (kathedraal) in Roermond en de parochies van Roermond-Centrum en Herten en tevens deken van het dekenaat Roermond.

Tijdens een van de komende bijeenkomsten van het kapittel zal De Graaf Woutering als kanunnik worden geïnstalleerd. Eerder dit jaar benoemde de bisschop de nieuwe vicaris-generaal Harry Quaedvlieg en pastoor Peter ter Horst van Helden-Panningen ook tot lid van het kapittel. In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van diverse oud-kanunniken waren er enkele vacatures ontstaan.

Studieopdracht voor kapelaan Figliola in Rome

Tot onze grote spijt zullen we afscheid moeten gaan nemen van onze kapelaan Marco Figliola.

Onze Bisschop, Mgr. Smeets heeft besloten dat kapelaan Figliola een zeer bijzondere taak krijgt, namelijk een studieopdracht in Rome. Lees meer

Stadsprocessie 2021 helaas afgelast

Alternatief: Een pelgrimsroute voor een Einzelgänger

Het comité Stadsprocessie Roermond heeft helaas moeten besluiten om de Stadsprocessie 2021 af te gelasten. De situatie op dit moment is zo onzeker rondom de vaccinaties tegen het Coronavirus dat het niet verantwoord is om de processie op zaterdag 8 mei 2021 te organiseren.

Echter het comité heeft een plan B ontwikkeld.

Alle putkaarsen worden in de week van 8 mei naar de Kapel in ’t Zand gebracht. De kaarsen worden in een speciale H. Mis op zaterdag 8 mei gezegend en daarna opgesteld in de Mariakapel bij de processiegang van de Kapel. Deze H. Mis kan worden bijgewoond onder de dan geldende regelingen in het kader van corona.

Ook wordt er een speciale pelgrimsroute voor een Einzelgänger ontworpen door leden van het Comité Stadsprocessie, Ger van Cruchten, Chiel Hommelberg en Frans Jansen.

De route loopt vanaf de Munsterkerk naar de Kapel in ’t Zand, met daarbij veel historische informatie over de Stadsbrand van 1665. De routes zijn in mei gratis af te halen bij de Munsterkerk en de Kapel in ’t Zand en te downloaden vanaf de website van het comité Stadsprocessie.

Pelgrims kunnen dan op eigen gelegenheid deze route lopen, hun putkaarsen gaan bekijken en zelf een kaarsje aansteken in de Munsterkerk en bij Onze Lieve Vrouw in ’t Zand, in de processiegang van de kapel.

Op deze manier wil het Comité Stadsprocessie dit unieke Roermondse erfgoed onder de aandacht houden en beide kerken extra steunen in deze moeilijke tijd.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van het Comité Stadsprocessie: www.stadspro.nl

Tv-mis uit kathedraal gemist?

Op zondag 18 april kwam de landelijke televisiemis uit onze kathedraal. Uitzending gemist? Kijk hier de viering terug.

TV mis op zondag 18 april

Op zondag 18 april wordt de eucharistieviering niet om 10.00 uur vanuit de Munsterkerk gestreamd maar komt deze op dat tijdstip vanuit de Kathedraal. Deze mis is te zien om 10.00 uur via de landelijke televisiezender NPO 2 en via de website van KRO-NCRV. U kunt zich niet meer opgeven om aan deze viering in de kerk zelf deel te nemen. De aanmelding is volgeboekt.

In de Munsterkerk vindt de H. Mis deze zondag om 11.30 uur plaats i.p.v. het gebruikelijke tijdstip van 10.00 uur. Hiervoor is aanmelding nog mogelijk.

 

Backstage bij The Passion

Video met opnames achter de schermen tijdens de voorbereidingen en de opnames van The Passion

Paaswake in de kathedraal

Afgelopen zaterdag (3 april) vond in de kathedraal de Paaswake plaats. Vanwege de avondklok begon de plechtige viering reeds om 18.00 uur.

Kerkgebouwen houden de wacht in de Paasnacht

De nacht van Pasen (de Paaswake) is het belangrijkste moment van ons katholieke geloof. In die nacht gedenken wij de verrijzenis van Jezus Christus, zijn opstanding uit de dood. In die nacht laat ons Christus zien dat er hoop is: lijden, verdriet, ongemak, kruis, onze zonden, zelfs de dood, hebben niet het laatste woord over ons leven! Integendeel, aan iedereen die Hem volgt, wordt deze bovennatuurlijke kracht gegeven en Christus’ nieuw leven meegedeeld.

Vanwege corona is dit jaar een Paaswake na zonsondergang niet mogelijk. Omwille van de avondklok hebben wij deze Paaswake naar 18.00 uur moeten schuiven. Daarom willen we graag een gebaar stellen om het belang van de wake te benadrukken: de lichten van alle kerkgebouwen van de binnenstad, van Roermond Noord-Oost en Herten zullen de hele nacht door blijven branden! Tijdens de nacht van zaterdag 3 op zondag 4 april houden onze kerken de wacht tot aan de ochtend. Moge dezelfde licht in iedereen van ons schijnen en mogen we allen in de paasvreugde delen!

Exceptionele taferelen op het Munsterplein

Op de dag voordat The Passion in Roermond wordt gehouden wordt de Munsterkerk in gereedheid gebracht voor de Verrijzenis.