1e Communie cluster Roermond centrum – Herten

1e Communie cluster Roermond centrum- Herten op zondag 28 mei in H.Michaëlkerk te Herten

Palmbessemoptocht H. Michaëlkerk

Palmzondag 2017, gezinsmis in de H. Michaëlkerk te Herten met een palmbessemoptocht. Vele jaren is deze optocht in Roermond geweest, nu alweer voor de tweede keer in Herten. Zo’n 40 kinderen hebben meegelopen. Een mooi begin van de Goede Week, de opgang naar Pasen.

Paasrooster H.Michaëlparochie Herten 2017

Woensdag 12 april

19.00 uur: Chrismaviering in de kathedraal.

Avondmis om 19.00 uur in Herten komt daardoor te vervallen.

Witte donderdag 13 april

10.30 uur: H.Mis in zorgcentrum.

19.00 uur: H.Mis met medewerking van het jeugdkoor.

Goede Vrijdag 14 april

15.00 uur: kruisweg met speciaal aandacht voor kinderen.

15.00 uur: kruisweg in zorgcentrum.

19.00 uur: kruisverering in Munsterkerk met medewerking van de Schola.

Paaszaterdag 15 april

20.30 uur: Paaswake met medewerking van kerkelijk heren- en dameskoor.

1e Paasdag

10.00 uur: H.Mis in zorgcentrum met medewerking van kerkelijk herenkoor

11.30 uur: gezinsmis met medewerking van jeugdkoor. Na afloop van de viering paaseieren zoeken rondom de kerk voor de kinderen.

2e Paasdag

11.30 uur: H.Mis in de kathedraal met medewerking van muziekensemble ’t Ketoene Dörp.

Vormingsaanbod Voorjaar 2017

Drie thema-avonden

Van 20:00u tot 22:00u in Café-zaal De Schuur (Merum). Consumpties zijn voor eigen rekening. Er wordt –ter dekking van de onkosten- een vrijwillige bijdrage gevraagd. Deze kan ter plekke worden voldaan. Opgave is mogelijk tot 9 maart a.s.

Donderdag 23 maart 2017   Zuster Mary Amata over de vier temperamenten

Al eeuwenlang wordt geschreven over de vier temperamenten: cholerisch, flegmatisch, sanguinisch en melancholisch. Ieder draagt iets van elk temperament in zich, echter één overheerst. Op deze avond worden de temperamenten en de sterke en zwakke kanten hiervan toegelicht op een frisse en toegankelijke manier. Heel nuttig voor partners, ouders en voor iedereen die zichzelf en anderen beter wil begrijpen.

Donderdag 20 april 2017   Mevrouw Wies Mom over de vijf talen van de liefde

Volgens Gary Chapman, zijn er vijf algemene talen van liefde. We kunnen onze liefde naar onze kinderen of partner laten blijken door: het geven van het beste deel van onze tijd, bemoedigende woorden, cadeaus, hulpvaardigheid en lichamelijke aanraking. Ieder mens ontvangt het liefst in zijn voorkeurstaal. Ook deze avond is concreet toepasbaar in het dagelijks leven.

Donderdag 11 mei 2017   Foyervader André Pierik over het gebed

Heeft bidden zin? God weet toch al hoe alles loopt… Luistert Hij wel echt naar ons? Waarom wordt niet elk gebed verhoord? Hoe bidden we goed? Hoe kun je bidden met kleinere en grotere kinderen of met je partner?  Een actueel en waardevol thema!

Inspiratiedag op zaterdag 3 juni 2017

Van 09:30u tot 16:30u in het huis van de Foyer de Charité te Thorn.

Ontmoetingsdag voor iedereen die zich betrokken voelt bij onze parochies; vrijwilligers en parochianen… jong en oud. Er is ruimte voor ontmoeting, stilte en gesprek. Ook wordt de heilige Mis gevierd. Uitgebreide informatie volgt.. noteer deze dag alvast in de agenda!

Meer informatie en opgave:

Diaken Patrick Bastings (pbastings@gmail.com / 0475-336047)

Mevr. Vivi Demandt (vividemandt@gmail.com / 0475-334814)

REAGEER VOOR HET BEHOUD VAN SILA!

Vindt u het ook belangrijk dat mensen in beeld zijn bij de parochie?

Parochies houden hun adresgegevens actueel met behulp van SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie). Dit werkt samen met de Basisregistratie Personen (BRP) van de overheid. In 2016 nam de Tweede Kamer echter een motie aan die een einde lijkt te maken aan deze koppeling. Maar voordat het zover is, houdt de overheid een internetconsultatie. Parochiebestuurders en anderen kunnen dus reageren op dit voornemen van de politiek.
Via SILA zijn mensen in beeld als ze nieuw in de parochie komen wonen of als ze verhuizen naar bijvoorbeeld een verzorgingshuis. Als iemand dit zelf niet meer kan doorgeven, bestaat de kans dat het contact met de parochie verloren gaat. Door het stopzetten van de SILA-koppeling kunnen parochies hun pastorale taak dus minder goed uitvoeren.
Nu heeft de overheid een internetconsultatie geopend, waar burgers kunnen reageren op het besluit om SILA niet langer deze voor ons zo belangrijke gegevens te verstrekken. De Nederlandse bisschoppen vragen aan alle katholieken in Nederland om gebruik te maken van deze consultatie en van zich te laten horen.
Reageren kan tot 3 februari. Ga naar de website:

Diaken Klein benoemd in Reuver

Diaken Harm Klein heeft onlangs de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Vanaf 1 september zal hij in de weekends zijn diensten aanbieden aan de parochiecluster van Reuver-Offenbeek. Op de weekdagen blijft hij werken in de parochies van onze cluster.

Aanbidding in Jacobuskapel Kathedraal

In de Jacobuskapel van de Kathedraal is gelegenheid tot aanbidding van het Allerheiligste gedurende de openingstijden van de kerk (14.00-17.00u). Wanneer een vrijwilliger van de Aanbiddingsgroep aanwezig is, is het Allerheiligst Sacrament ter aanbidding uitgesteld. De overige tijd kan de Hostie in het gesloten tabernakel worden aanbeden.

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling de kapel de functie van pelgrimskapel te ontnemen. Naast Het Allerheiligste mag uiteraard één van de grootste apostelen daar vereerd worden: sint Jacobus, de eerste leerling die zijn leven gaf uit liefde voor zijn Meester.

Wij hopen dat velen deze kapel zullen bezoeken om tot rust te komen bij de Heer op voorspraak van sint Jacobus.

Verdere inlichtingen over aanbidding bij deken Merkx of diaken Klein

bestand_001

 

Normale Misrooster hervat

Met ingang van 17 september zijn de H. Missen als volgt:

Zaterdag 15.30u: R.C.G. Pollaertstraat Roermond

Zaterdag 16.30u: Zorgcentrum Herte

Zaterdag 17.30u: Kathedraal Roermond

Zondag 10.00u: Munsterkerk Roermond

Zondag 10.00u: Michaëlkerk Herten

Zondag 11.30u: Kathedraal Roermond

 

Opbouw orgel Kathedraal begonnen

Crowdfunding Reliekenschat van start

Op zaterdag 23 april werd de aftrap gegeven voor de Crowdfundingsactie die tot doel heeft de relieken van de Munsterkerk toegankelijk te maken voor een breed publiek. Lees meer