Verzoek indienen to aanwezigheid voor de eucharistieviering van zondag 2 augustus 2020 om 11.30 uur in de Sint-Christoffelkathedraal



Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om.