Verzoek indienen to aanwezigheid voor de eucharistieviering van Zondag 24 januari 2021 om 10.00 uur in de H. Michaëlkerk

Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om.