Verzoek indienen tot aanwezigheid voor de eucharistieviering van Zondag 25 april 2021 om 11.30 uur in de Sint-Christoffelkathedraal

Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om.