Verzoek indienen to aanwezigheid voor de eucharistieviering van Zondag 29 november 2020 om 10.00 uur in de H. Michaëlkerk

Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om.