Verzoek indienen to aanwezigheid voor de eucharistieviering van Zondag 7 maart 2021 om 11.30 uur in de Sint-Christoffelkathedraal

Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om.