Verzoek indienen tot aanwezigheid voor de eucharistieviering van Zondag 16 mei 2021 om 10.00 uur in de H. Michaëlkerk

Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om.