Kerkdiensten en misintenties

Munsterkerk

Zaterdag 14 juli  – 18.00 uur:

jaardienst v.z. mevr. E.M.A. Stark

v.z. Huub Schreuders

v.z. Henk Pals bij gelegenheid van zijn verjaardag en  lev. en overl. familieleden

v.z. Mia Ernst

Maandag 16 juli – 9.00 uur :

v.z. heer en mevr. Spanjer-Schuts

ter ere van de H. Geest uit dankbaarheid

Dinsdag 17 juli –  9.00 uur:

voor de wereldvrede

Dinsdag 17 juli – 20.00 uur:

Orgelconcert door Jean Pierre Steijvers 

Entree € 10,-.

Woensdag 18 juli – 9.00 uur:

v.z. heer en mevr. van den Burg-Beckers en fam.

Donderdag 19 juli – 9.00 uur:

voor de zieken in onze parochie

Vrijdag 20 juli  –  9.00 uur :

uit dankbaarheid en voor de zielenrust van de heer en mevr. Brouns-Awrachowa

Kathedraal

Zaterdag 14 juli – 14.00 uur:

Light Time in Mariakoor

Zondag 15 juli – 11.30 uur:

v.z. Huub Schreuders

voor overl. mevr. Ria Dieteren-Houbiers bij gelegenheid van haar verjaardag

voor onze parochie, medeparochianen en ons bisdom

Zorgcentrum RCG

Zaterdag 14 juli – 15.30 uur:

 Eucharistieviering

Michaëlkerk Herten

Zondag 15 juli – 10.00 uur:

voor het geestelijk welzijn van onze parochiegemeenschap

Zorgcentrum Herte

Zaterdag 14 juli  – 16.45 uur:

voor de dierbare overledenen van onze families en voor al onze zieken

Woensdag 18 juli – 18.30 uur:

Woord-communiedienst