Kerkdiensten en misintenties

Munsterkerk

Zaterdag 13 juli – 18.00 uur 

jaardienst v.z. mevr. E.M.A. Stark

v.z. Huub Schreuders-

v.z. Mia Cornelissen

v.z. Piet Ketelaars en de overl. van de fam. Ketelaars-Joosten

Maandag 15 juli –   9.00 uur :

v.z. heer en mevr. Spanjer Schuts

ter ere van de H. Geest uit dankbaarheid

Dinsdag 16 juli  9.00 uur:

voor de zieken in onze parochie

Woensdag 17 juli 9.00 uur:

voor de wereldvrede

Donderdag 18 juli 9.00 uur:

uit dankbaarheid

Vrijdag 19 juli –   9.00 uur :

uit dankbaarheid en voor de zielerust van de heer en mevr. Brouns-Awrachowa

voor een bijzondere intentie

Kathedraal

Zaterdag 13 juli – 14.00 uur:

Light-Time in Mariakoor

Zondag 14 juli 11.30 uur:

v.z. Huub Schreuders

voor overl. mevr. Ria Dieteren-Houbiers bij gelegenheid van haar verjaardag

voor overl. ouders Heyman-Reijnders

v.z. Joseph Peeters en Anna Peeters-Jochems, zoon Sef, schoondochter Astrid en schoonzoon Harrie

v.z. Henk Pals en om zegen over zijn gezin

voor onze parochie, medeparochianen en ons bisdom

Overledenen van deze week:

v.z. Iet van Bommel-Vossen

v.z. George Linssen

v.z. Piet van Pol

Mededelingen:

  • Dinsdag 16 juli om 11.00 uur uitvaart van dhr. piet van Pol
  • Dinsdag 23 juli 20.00 uur Munsterkerk orgelconcert door Rie Hiroe, zij zal orgelwerken uitvoeren uit haar geboorteland Japan. Entree € 10,-.
  • Donderdag 25 juli 19.00 uur Kathedraal feestelijke Hoogmis ter ere van St. Jacobus en St. Christoffel.
  • Deurcollecte onderhoud kerk na afloop H. Mis.

Zorgcentrum RCG

Zaterdag 13 juli – 15.30 uur:

Eucharistieviering

Michaëlkerk Herten

Zondag 14 juli – 10.00 uur:

voor het geestelijk welzijn van onze parochiegemeenschap

Zorgcentrum Herte

Zaterdag 13 juli – 16.45 uur:

v.z. Anna Gertruda Sibilla Schreurs-Sillen

voor de dierbare overledenen van onze families en voor al onze zieken

Woensdag 17 juli – 18.30 uur:

woord-communiedienst