Kerkdiensten en misintenties

Munsterkerk

Zaterdag 14 september – 18.00 uur 

jaardienst voor overl. ouders Crijns-Moulen

3e jaardienst v.z. Bert Janssens

jaardienst v.z. Bart den Elzen

voor de lev. en overl. van de fam. Schrijvers

om zegen over een jarige en haar gezin

v.z. Huub Schreuders

v.z. Mia Ernst

Met medewerking van de Schola Sancti Christofori

Maandag 16 september – 9.00 uur :

v.z. heer en mevr. Spanjer-Schuts

ter ere van de H. Geest uit dankbaarheid

Dinsdag 17 september –  9.00 uur:

voor de wereldvrede

Woensdag 18 september – 9.00 uur:

voor de zieken in onze parochie

Donderdag 19 september 9.00 uur:

voor een bijzondere intentie

Vrijdag 20 september –  9.00 uur :

uit dankbaarheid en voor de zielerust van de heer en mevr. Brouns-Awrachowa

Kathedraal

Zaterdag 14 september – 14.00 uur:

Light-Time in Mariakoor

Zondag 15 september –  11.30 uur:

v.z. Huub Schreuders

voor onze parochie, medeparochianen en ons bisdom

Met medewerking van Remunjse Geis (herdenkingsdienst Mathieu Mooren)

Mededelingen:

  • Zondag 22 september wordt de H. Mis 11.30 uur in de Kathedraal opgeluisterd door Gemengde Zangvereniging Erato uit Blitterswijck.
  • Na afloop H. Mis deurcollecte onderhoud kerk

Zorgcentrum RCG

Zaterdag 14 september – 15.30 uur:

Eucharistieviering

Michaëlkerk Herten

Zondag 15 september – Feest O.L.V. van Rust – 10.00 uur:

1e jaardienst v.z. Pater Constant Dölle

Met medewerking van Schutterij St. Michaël v.w. Koningsschieten en Percussie orkest Ool

Zorgcentrum Herte

Zaterdag 14 september – 16.45 uur:

voor de dierbare overledenen van onze families en voor al onze zieken

Met Marialof en zieken zegening

Met medewerking van kerkelijk dameskoor

Woensdag 18 september – 18.30 uur:

woord-communiedienst