Kerkdiensten en misintenties

Munsterkerk

Zaterdag 15 februari  – 18.30 uur: 

Carnavalsmis m.m.v. D’n Uul en Les Amis du Bon Coeur

Zondag 16 februari  – 10.00 uur: 

zeswekendienst v.z. Harry van Kessel

voor overl. ouders de Klein-Adriaans

voor de lev. en overl. van de fam. Schrijvers

v.z. Huub Schreuders

v.z. Mia Ernst

v.z. heer en mevr. Sillen-Segers

tot eerherstel aan het Goddelijk Hart van Jezus

Maandag 17 februari – 9.00 uur :

ter ere van de H. Geest uit dankbaarheid

tot eerherstel aan het Goddelijk Hart van Jezus

Dinsdag 18 februari – 9.00 uur:

25e jaardienst v.z. Ivo Pawicic

voor de wereldvrede

tot eerherstel aan het Goddelijk Hart van Jezus

Woensdag  19 februari  – 9.00 uur:

voor de zieken in onze parochie

tot eerherstel aan het Goddelijk Hart van Jezus

Donderdag 20 februari 9.00 uur:

tot eerherstel aan het Goddelijk Hart van Jezus

voor een jarige

Vrijdag 21 februari – 9.00 uur:

jaardienst v.z. Maria Helena Peltzer

uit dankbaarheid en voor de zielerust van dhr. en mevr. Brouns-Awachrowa

tot eerherstel aan het Goddelijk Hart van Jezus

Kathedraal

Zondag 16 februari – 11.30 uur:

v.z. Huub Schreuders

voor overl. mevr. Ria Dieteren-Houbiers bij gelegenheid van haar sterfdag

uit dankbaarheid

voor onze parochie, medeparochianen en ons bisdom

Zondag 16 februari – 13.30 uur:

Doopsel van Olivia-Mae Wolters

Mededelingen:

  • Zondag 16 februari zal Olivia-Mae Wolters in de Kathedraal het sacrament van het doopsel ontvangen.

Zorgcentrum RCG

Zaterdag 15 februari – 15.30 uur:

Eucharistieviering

Michaëlkerk Herten

Zondag 16 februari  – Presentatieviering communicanten- 10.00 uur:

v.z. Thjeu Op het Broek v.w. verjaardag

jaardienst v.z.  Piërre Wolters

jaardienst v.z.  Leny Fijten-Roumen en kleindochter Daniëlle

M.m.v. Jeugdkoor

Zorgcentrum Herte

Zaterdag 15 februari –  16.45 uur:

voor de dierbare overledenen van onze families en voor al onze zieken

M.m.v. kerkelijk Dameskoor

Woensdag 19 februari – 18.30 uur:

woord-communiedienst