Eerste Heilige Communie in Herten

Op zondag 21 mei hebben een aantal communicanten hun Eerste Heilige Communie mogen ontvangen in de H. Michaëlkerk in Herten. Klik hier om de foto’s te bekijken.
Lees verder »

Parochiebedevaart naar Heppeneert.

Vóór de coronaperiode was het een mooie traditie dat vanuit onze H. Michaëlparochie elk jaar een fietsbedevaart naar OLV van Rust in Heppeneneert werd georganiseerd.
Dit jaar willen we wederom op bedevaart gaan en wel op vrijdag 19 mei, daags na Hemelvaart.

Het programma is als volgt:

  • 8.45u deelnemers met de fiets verzamelen achter de kerk bij het zaaltje
  • 9.00u Vertrek vanaf de Michaëlkerk.
  • 11.00u H. Mis te Heppeneert met onze eigen kapelaan
    Er is gelegenheid een gezamenlijke lunch te genieten in parochiezaal ‘De Kaartridder’ voor
    € 10,- bestaande uit koffie, twee belegde broodjes en een stuk vlaai. (Betaling contant via parochiesecretariaat Herten).
    Het is ook mogelijk op eigen gelegenheid te lunchen.
  • 15.00u Lof (onder voorbehoud.) Bezoek kaarsenkapel.

Ook personen met een auto mogen zich aansluiten en worden ruim op tijd in Heppeneert verwacht.
Opgave vooraf is verplicht via het parochiesecretariaat in Herten en kan t/m 11 mei.
Laat ons weten of u met de fiets of auto gaat en met hoeveel personen en of u deelneemt aan de gezamenlijke lunch.
Email: herten@roermondparochiecluster.nl

Schuttersmis Schutterij Sint Anna Merum

Schuttersmis Schutterij Sint Anna Merum

Op zondag 23 april was Schutterij Sint Anna Merum aanwezig bij de H. Mis in de Michaëlkerk ter gelegenheid van hun jaarlijks Koningsschieten.
De Mis werd mede opgedragen voor de levende en overleden leden van de vereniging. Lees meer

Paaswake 2023 – H. Michaëlkerk

Paaswake 2023 – H. Michaëlkerk

Palmzondag 2023 – H. Michaëlkerk

Palmzondag 2023 – H. Michaëlkerk

Voorstellingsmis Communicanten

Voorstellingsmis Communicanten

Op zondag 12 februari stelden onze 14 communicanten van dit jaar zich voor aan de parochiegemeenschap. Twee van hen oefenden alvast als misdienaar. De communicanten zaaiden tuinkers om weg te geven aan een dierbaar iemand. De posters met hun portretten versieren de komende tijd onze kerk.
Lees meer

Carnavalsmis Herten

Carnavalsmis Herten

Foto impressie van de carnavaleske, feestelijke maar evengoed plechtige Vasteloavesmis van CV de Plekkers en CV de Waterratte, zoals die plaatsvond op zaterdag 4 februari in de H. Michaelkerk in Herten.
Lees meer

Kerk en LHBTI: een brug bouwen

Boek: Een brug bouwenKerk en LHBTI: een brug bouwen
voorjaar 2023 in Herten-Roermond

Veel LHBTI’ers hebben religieuze vragen en interesses. En ook gaan verrassend veel gelovigen heel ontspannen om met vragen rond ‘anders’ zijn.
In één van zijn eerste interviews zette paus Franciscus de toon voor een ontspannen dialoog hierover, die inmiddels wereldwijd is opgepakt.

In Midden-Limburg gaan we de dialoog aan tussen de rooms-katholieke kerk en de LHBTI-gemeenschap.

Het is heel christelijk om bruggen te bouwen. Rond die gedachte schreef de bekende Jezuïet James Martin het boekje Building a bridge, dat onlangs in het Nederlands werd vertaald (‘Een brug bouwen’). Hierin houdt hij een pleidooi voor een goede communicatie tussen de katholieke kerk en haar LHBTI-leden die zich te vaak afgewezen voelen in een kerk die ook hún kerk is. Hij pleit voor tweerichtingsverkeer op de brug.

Zijn tekst (en natuurlijk eigen ervaringen) zullen we samen bespreken in het voorjaar van 2023 in Herten-Roermond, op initiatief van de Leeskring Building a Bridge. Daarbij is iedereen van harte welkom.

Praktische info

 

Data Vijf dinsdagen van 19.30 tot 21.30 uur:
Dinsdag 24 januari
Dinsdag 7 februari
Dinsdag 28 februari
Dinsdag 7 maart
Dinsdag 21 maart
Locatie Parochiezaal Herten
Kerkpad 4
6049 BR Herten
Info/aanmelding brugmaastricht@gmail.com
Coördinatie Pastoor Harry Notermans, aalmoezenier (Landgraaf)
Helene van Erve-Preyde (Thorn)
Kosten € 25,00 p.p. voor alle avonden
incl. koffie/thee en boek
€ 15,00 p.p. idem, excl. boek
Kerstavond in Herten

Kerstavond in Herten

Op kerstavond vonden er verschillende vieringen plaats in de H. Michaëlkerk in Herten, waaronder een baby-peuterviering, een Heilige Mis in zorgcentrum Herte, een gezinsmis en een nachtmis. Wij wensen u een zalig Kerstmis! Hierbij delen we graag een fotoreportage van de vieringen, gemaakt door Irene Wilms.
Lees meer