Jaarlijkse bedevaart naar Heppeneert

Vieringen Kerstmis en Oud- en Nieuwjaar

Kerstavond

24 december 2018

Zorgcentrum R.C.G. (Pollartstraat Roermond)
15.30u: Kerstviering met kerstliederen
Michaëlkerk Herten
16.30u: Baby- en peuterviering. Korte viering voor gezinnen met kleine kinderen. Zonder Communie.
Zorgcentrum Herte (Op de steen 81, Herten)
16.30u: Kerstviering met Kerkelijk Dameskoor.
Michaëlkerk Herten
19.00u: Jeugd- en gezins-kerstviering met kinder- en jeugdkoor.
Munsterkerk Roermond
21.00u: Feestelijke Nachtmis m.m.v. het Munsterkerkkoor. Voorafgaand vanaf 20.30u Kerstwake
Michaëlkerk Herten
22.00u: Feestelijke Nachtmis m.m.v. het Kerkelijk Herenkoor.
Kathedraal Roermond
23:00u: Plechtige Nachtmis door bisschop mgr. H. Smeets m.m.v. het Koninklijk Roermonds Mannenkoor en Schola St. Christofori

Eerste Kerstdag

25 december 2018

Munsterkerk Roermond
10.00u: Feestelijke Kerstviering met kerstliederen in samenzang.
Michaëlkerk Herten
10.00u: Feestelijke Kerstviering m.m.v. het Kerkelijk Herenkoor.
Kathedraal Roermond
11.30u: Feestelijke Kerstviering m.m.v. Fanfare ’t Reutje en sopraan Margriet Laumen

Tweede Kerstdag

26 december 2018

Zorgcentrum Herte
10.00u: Feestelijke Hoogmis m.m.v. Kerkelijk Herenkoor.
Kathedraal Roermond
11.30u: Feestelijke Hoogmis m.m.v. Karen van der Wal, sopraan.

Oudejaarsavond

31 december 2018

Jonge Kerk
18.30u: Oecumenische viering in de Jonge Kerk, Voogdijstraat

Nieuwjaarsdag

1 januari 2019

Michaëlkerk Herten
10.00u: m.m.v. Kerkelijk Herenkoor, aansluitend nieuwjaarsbijeenkomst in het zaaltje.
Kathedraal Roermond
11.30u: Pontificale Hoogmis met volkszang.

Fakkeltocht naar Kapel In ‘t Zand

ROERMOND – Op zaterdag 6 oktober wordt voor de 32e maal de jaarlijkse fakkelbidtocht van de kathedraal in Roermond naar het Mariabedevaartsoord Kapel In ’t Zand gehouden. Thema is dit jaar: ‘Vrees niet, Maria’. De tocht begint om 18.30 uur met eucharistieviering in de kathedraal aan de Markt.

Na de H. Mis vertrekt de eigenlijke fakkeltocht. Honderden kinderen, jongeren en volwassenen trekken dan door de straten van de Roermondse binnenstad, op weg naar Maria, wier genadebeeld al eeuwen in de Kapel In ’t Zand wordt vereerd. Daar aangekomen is er om 20.45 uur een gebedsdienst en gelegenheid tot aanbidding van het Allerheiligste. Ook is er een kraam waar wat te eten en te drinken gekocht kan worden. Na afloop rijden pendelbussen de deelnemers gratis terug naar de binnenstad. Deelname aan de tocht is gratis en opgave vooraf is niet nodig. Wel wordt een bijdrage van twee euro voor een fakkel (of lampion voor de kinderen) gevraagd.

Sacramentsprocessie 2018 in Herten

Vieringen Goede Week en Pasen

Palmzondagweekend

Zaterdag 24 maart

 • Zaterdag 15.30u RCG Pollartstraat
 • Zaterdag 16.45u Zorgcentrum Herte

Zondag 25 maart

 • Zondag 10.00u Munsterkerk
 • Zondag 10.00u Michaëlkerk Herten
 • Zondag 11.30u Michaëlkerk Herten: gezinsmis
 • Zondag 11.30u Kathedraal

Boeteviering

Dinsdag 27 maart

 • 15.00u Munsterkerk

Chrismamis

Woensdag 28 maart

 • 19.00u Kathedraal: zegening HH. Oliën

Witte Donderdag

Donderdag 29 maart

 • 10.30u Zorgcentrum Herte
 • 19.00u Munsterkerk met Kerkelijk Herenkoor Michaël
 • 19.00u Michaëlkerk Herten Gezinsmis met Jeugdkoor

Goede vrijdag

Vrijdag 30 maart

 • 15.00u Zorgcentrum Herte: kruisverering
 • 15.00u Kathedraal: kruisweg met de hulpbisschop
 • 15.00u Michaëlkerk Herten: kinderkruisweg
 • 19.00u Munsterkerk: kruisverering met mgr. Schnackers; Schola S. Christofori

Paaszaterdag

Zaterdag 31 maart

 • 16.45u Zorgcentrum Herte: Paasviering
 • 20.30u Michaëlkerk Herten Paaswake
 • 21.30u Kathedraal Paaswake; Schola S. Christofori en ensemble Harmonie Concordia Melick

Pasen

Zondag 1 april – 1e paasdag

 • 10.00u Munsterkerk met Munsterkerkkoor
 • 10.00u Zorgcentrum Herten met Kerkelijk Herenkoor
 • 11.30u Kathedraal met cantor
 • 11.30u Michaëlkerk Herten met Jeugdkoor
 • 14.30u Paasviering RCG Pollartstraat

Maandag 2 april – 2e paasdag

 • 11.30u Kathedraal met Muziekensemble ’t Ketoene Dörp

Misrooster blijft gehandhaafd

Ons voornemen om per 1 januari de Hoogmis van 10.00uur in de Munsterkerk te verplaatsen naar de zaterdagavond, blijkt op veel weerstand te stuiten. Eén van de overwegingen van het kerkbestuur was, dat de indruk bestond dat parochianen liever een vast rooster hebben dan een wisseling per seizoen. Zeker in de wintertijd vinden velen de zaterdagavond niet prettig voor de Mis.

Omdat nog niet duidelijk is wat de nieuwe bisschop wil doen met de Mis van 11.30uur in de Kathedraal hebben we besloten om tot komende zomer alles bij het oude te laten. In de zomermaanden verplaatsen we de Mis van 10.00u in de Munsterkerk weer naar de zaterdagavond om de priesters de gelegenheid te geven vakantie te nemen.

Vieringen Kerstmis en Oud- en Nieuwjaar

Kathedraal

Kerstavond zondag 24 december
23.00 uur: Pontificale nachtmis door mgr. E. de Jong, m.m.v. Koninklijk Zang- en Muziekvereniging en de Schola Sancti Christofori. Voor de Nachtmis zingt het koor kerstliederen.
Eerste Kerstdag, maandag 25 december
11.30 uur: Hoogmis m.m.v. Fanfare St. Wiro uit ‘t Reutje en sopraan Margriet Laumen
Tweede Kerstdag, dinsdag 26 december
11.30 uur: Hoogmis met cantor Karen van der Wal
Oudjaarsdag, zondag 31 december
11.30 uur: Hoogmis
Nieuwjaardag, maandag 1 januari
11.30 uur: Pontificale Hoogmis door mgr. Everard de Jong

Munsterkerk

Kerstavond, zondag 24 december
20.30 uur: Kerstwake m.m.v. het Munsterkerkkoor en Jan Heesen (cello) 21.00 uur: Plechtige Nachtmis m.m.v. het Munsterkerkkoor en solist

Eerste Kerstdag, maandag 25 december
10.00 uur: Plechtige Kerstviering met kerstliederen in samenzang Tweede Kerstdag, dinsdag 26 december
Geen viering in de Munsterkerk, alleen in de Kathedraal om 11.30 uur Oudjaarsdag, zondag 31 december:
10.00 uur Hoogmis

Zorgcentrum RCG (Pollart)

Kerstavond, zondag 24 december
15.30 uur: Vooravondmis met ensemble ‘Het Ketoene Dörp’.

Michaëlkerk Herten

Kerstmiddag- en avond, zondag 24 december
16.30 uur: baby/peuter/kleuter kerstviering (zonder Communie) 19.00 uur: Jeugd- en Gezinsmis m.m.v. kinder- en jeugdkoor 22.00 uur: Plechtige Nachtmis, m.m.v. kerkelijk Herenkoor Eerste Kerstdag maandag 25 december
10.00 uur: plechtige Hoogmis m.m.v. kerkelijk Herenkoor Oudjaarsdag, zondag 31 december:
10.00 uur: Hoogmis m.m.v. Kerkelijk Herenkoor Nieuwjaarsdag maandag 1 januari
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Kerkelijk Herenkoor

Zorgcentrum Herte

Kerstavond, zondag 24 december
16.30 uur: Vooravondmis met kerkelijk Dameskoor

Tweede Kerstdag, dinsdag 26 december
10.00 uur: Hoogmis met kerkelijk Herenkoor

Oecumenische Oudejaarsdienst

Oudjaarsavond, 31 december
18.30 uur in de Minderbroederskerk. Voorganger: Ds. Judtih van den Berg- Meelis

Ontmoeting Wereldkerk

Ontmoet de Wereldkerk!

Op zaterdag 25 november a.s. organiseert Kerk in Nood in Hilversum (van 9.30 tot 17.30 uur) een conferentie met als titel ‘Ontmoet de Wereldkerk’. Een niet te missen kans om te ervaren dat onze Kerk een wereldkerk is. Het is een dag vol inspirerende ontmoetingen met religieuzen en leken die getuigen van hun inzet voor de naaste overal ter wereld. Een indruk­wekkende lijst met nationale en inter­nationale sprekers beloven een interessante bijeenkomst.

De Oekraïense bisschop Borys Gudziak spreekt over vrede in zijn thuisland. De Nigeriaanse Rebecca vertelt hoe ze ontsnapte uit handen van Boko Haram en met een kind van haar gijzelnemer terugkeerde naar haar eigen man. De Franse schrijver Tim Guénard legt uit hoe hij als mishandeld en verstoten kind toch zijn vader wist te vergeven. En pater Frans Baartmans vertelt hoe hij samen met ‘onaanraakbaren’ in India ruim 35 jaar in een sloppenwijk leefde.  Syrische vluchtelingen getuigen van het welkom dat zij van de Kerk in Nederland ontvangen … en verwelkomen u met eten. Daarnaast vertelt legeraalmoezenier Tom van Vilsteren over zijn missies in het buitenland, is er een optreden van de KiSiKids en meer… Ontmoet hen en u ontmoet de Wereldkerk.

Afzonderlijke programma’s voor kinderen, tieners, jongeren en volwassenen maken het een dag voor het hele gezin.

De kosten bedragen: € 15 voor het volwassenen­programma en € 7 voor het kinder-/tiener-/jongeren­programma.

Meer informatie vindt u op: www.kerkinnood.nl/wereldkerk.

Diaken Patrick Bastings gaat vanuit onze parochie naar deze dag. Belangstellenden kunnen zich bij hem aansluiten. U kunt met hem contact opnemen (i.v.m. de aanmelding s.v.p. vóór 20 november) via: 06-57771458 of diakenroermond@gmail.com.

 

 

 

 

Allerzielen 2017

Het is een goede gewoonte in de katholieke kerk jaarlijks op of rond 2 nov. de overledenen te gedenken. We maken dan hun graven schoon en voorzien ze van verse bloemen, en we laten ze dan zegenen door de priester van de parochie. Zondag vond aansluitend aan de H.Missen in de Munsterkerk te Roermond en de H. Michaëlkerk te Herten een herdenking van de overledenen van afgelopen jaar plaats. Vervolgens hebben deken Merkx en kapelaan Dölle de graven gezegend, respectievelijk op de Brummeberg en op het oude kerkhof naast de kerk in Herten. Hierbij een foto-impressie van deze gravenzegening. Op het oude kerkhof heeft fanfare St. Caecilia de gravenzegening muzikaal opgeluisterd.

Aanmelding voor de 1e H. Communie en het H. Vormsel

De aanmelding voor de 1e H. Communie en het H. Vormsel is weer van start gegaan. U kunt verdere informatie over de voorbereiding en de datum vinden onder “Sacramenten” en dan verder bij “1e Communie” of “Vormsel“. Daar vindt u ook een aanmeldingsformulier.