Homepage

  • Welkom bij de parochiefederatie

    van de H. Christoffel en H. Geest Roermond en
    H. Michaël Herten

  • Zalig zijn de barmhartigen,

    want hun zal barmhartigheid geschieden

Nieuws

Bekijk hier het laatste nieuws uit de parochies

Weekagenda

Misintenties van Kathedraal, Munsterkerk en de Michaëlkerk

Vieringen

De tijden van de vieringen in onze kerken

Parochiebladen

Bekijk hier de laatste parochiebladen